Koučink studentů

Kouč za vás nenapíše doktorát ani neudělá zkoušky. Nenaleje vám znalosti do hlavy ani vám nedá zázračný recept na úspěšné studium.

ALE pomůže vám zastavit se, promyslet situaci a nastavit si fungující strategii. Následně vás bude doprovázet přes úspěchy i nezdary až k dosažení vysněného cíle.

Jak může vypadat naše spolupráce?

Úvodní setkání

V bezplatném úvodním rozhovoru se seznámíme a ujasníme si vaše potřeby a možnosti naší spolupráce. 

Typické studentské úkoly, při kterých se hodí podpora kouče jsou především: příprava na maturitu, první zkouškové období, příprava na státnice, psaní bakalářské či magisterské práce. Zvláštní podporu si zaslouží doktorandi.

Na prvním setkání se domluvíme na délce spolupráce, frekvenci setkání a též na ceně, kterou přizpůsobím vašim možnostem.

Série koučovacích rozhovorů

Koučovací série obvykle zahrnuje 6 až 12 setkání o délce 75 minut v dvoutýdenním intervalu. Nic z toho ovšem není dogma.

V průběhu společné cesty si upřesníte své cíle, stanovíte si plán a pak si již budete s pomocí kouče promýšlet konkrétní akce a řešit případné potíže.

Kouč vám bude po celou dobu fandit, vést vás od problému k řešení, od teorie k praxi. 

Od vás se očekává především dobrá vůle a otevřená mysl. Společně zvládneme i velké výzvy.

Zakončení spolupráce

Na závěr společné cesty se podíváme zpět a vyhodnotíme její přínos. Možná už za sebou budete mít obhájený doktorát, složené státnice či úspěšnou maturitu nebo budete aspoň na dobré cestě.

Vedle viditelných výsledků zaznamenáte i méně patrné pokroky: lépe jste poznali sami sebe, umíte si poručit, daří se vám efektivněji studovat atd. atd. 

Vlastně už kouče nepotřebujete, protože se dokážete koučovat sami. Díky tomu jste úspěšnější a spokojenější. A o to jde.

Často kladené otázky

Kde a jak koučovací rozhovory probíhají?

Můžeme se setkávat osobně v mé koučovně v centru Prahy nebo též online, ať už jste kdekoliv.

Jak poznám, že právě koučink je pro mne to pravé?

Nebojte se mi napsat nebo si přímo domluvit schůzku zdarma. Společně zvážíme, zda vám mohu pomoci já, nebo bude vhodnější jiný odborník.

Dostanu také nějaké praktické rady ke studiu?

Čistý koučink s udílením rad nepočítá, nicméně se můžeme domluvit na kombinaci koučinku a mentoringu. Na základě vašich potřeb a dotazů můžeme část setkání věnovat mentoringu například v otázkách time managementu, studijních metod nebo odbourávání stresu před zkouškou. Následně se pak můžeme vrátit ke koučinku, v němž vás budu doprovázet k tomu, abyste si zvolili vlastní způsob uplatnění nových poznatků do vašeho studia či života.

Zásady správného koučinku

NASLOUCHÁNÍ
Kouč je v rozhovoru plně přítomen a dobře naslouchá. Tím vytváří doprovázenému vlídný a bezpečný prostor, aby se mohl hlouběji zamyslet a dokázal vyslovit vše, co má na srdci.

OTÁZKY
Kouč klade doprovázenému otevřené otázky, aby ho inspiroval k novým úhlům pohledu a k překvapivým zjištěním. Nápady, na které si přijdeme sami, se nám také snadněji uskutečňují. 

RESPEKT
Kouč respektuje pohledy doprovázeného, nesoudí ho a nehodnotí. Ví totiž, že on sám je nejlepším odborníkem na svůj život. Ze stejného důvodu mu nedává rady ani návody. Každý jsme originál.

NADHLED
Kouč se nepitvá v detailech problému doprovázeného, ale vede rozhovor k získání nadhledu a k nalezení řešení. To je sice těžší, ale přináší to plody: výsledky a spokojenost.

TÍM VŠÍM SE DOBRÝ KOUČ LIŠÍ OD

  • kámošů na pivu, kteří vás posuzují a snaží se vám radit,
  • otravné tetičky, která vám mluví do života,
  • lékařů, kteří určují diagnózu a stanovují léčbu,
  • profesorů, kteří vás stresují,
  • trenéra, který na vás řve.

Ti všichni mohou mít ve vašem životě svou roli. Ale osobní kouč vám umožní být sami sebou a vzít svůj život do vlastních rukou.

Kontakt

Vaše cesta ke koučinku začíná právě teď. 

osobní kouč a průvodce životem